Verantwoord investeren


Verantwoord investeren staat voor de NVP en haar leden hoog in het vaandel. Allereerst houden leden zich natuurlijk aan bestaande wet- en regelgeving. Om ethisch gedrag te waarborgen en onderling vertrouwen te bevorderen houden leden zich daarnaast aan de gedragscode, (internationale) professionele standaarden en handvatten voor duurzaamheid en diversiteit. Zo draagt de NVP bij aan het versterken van de relatie tussen participatiemaatschappijen, beleggers, portefeuillebedrijven en de maatschappij. 

Gedragscodes en professionele standaarden
De codes en standaarden komen in verschillende vormen en maten. Zo is er de NVP-gedragscode welke al in 1986 is geschreven en in 2016 is geactualiseerd. In deze vorm van zelfregulering zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoe door leden van de NVP wordt gehandeld. Alle (nieuwe) leden van de NVP dienen zich te houden aan de NVP-gedragscode.

Daarnaast is er het ‘Invest Europe Handbook of Professional Standards’. Dit handboek bevat de meest actuele uitgangspunten rond governance, transparantie, verantwoordelijkheid en rapportage aan beleggers. Dit handboek wordt regelmatig bijgewerkt in samenspraak met zowel de investeerders als de beleggers die lid zijn van Invest Europe

Daarnaast zijn er een serie overige standaarden. Waaronder standaarden die zijn opgesteld door institutionele beleggers of standaarden die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. 

Duurzaamheid en diversiteit
Verantwoord investeren betekent ook dat er rekening wordt gehouden met duurzaamheid en diversiteit. Onder duurzaamheid vallen alle aspecten die te maken hebben met milieu, sociale verantwoordelijkheden en verantwoord bestuur (of ESG – Environmental, Social, Governance). Met diversiteit wordt bedoeld dat investeerders zich inzetten voor diversere teams, gebaseerd op o.a. leeftijd, geslacht, cultuur etc. Hiervoor zijn verschillende handvatten.