Venture Capital

Venture capital-investeerders (letterlijk ondernemend eigen vermogen investeerders) zijn langetermijninvesteerders in veelbelovende startende en kleine niet-beursgenoteerde bedrijven (vaak start- en scale-ups genaamd). Start-ups of scale-ups kloppen doorgaans aan bij venture capital-investeerders als zij kapitaal nodig hebben om een eerste product te lanceren of breder in de markt te zetten. Banken verschaffen vaak geen leningen aan bedrijven zonder product of omzet. Dan biedt venture capital uitkomst. Ook middelgrote en grote bedrijven hebben vaak risicodragend vermogen nodig. In dat geval is er sprake van private equity.

Start-ups en scale-ups die aankloppen bij venture capital-investeerders opereren vaak in innovatieve sectoren als ICT en life sciences. Venture capital is de meest risicovolle vorm van kapitaalverschaffing door participatiemaatschappijen. Het is tenslotte nog lastig te voorspellen hoe succesvol een idee of startend bedrijf zal zijn. Gezien het verhoogde risico zijn participatiemaatschappijen die gespecialiseerd zijn in venture capital vaak dan ook erg nauw betrokken bij hun investeringen. De investeerders hebben meestal zelf ervaring met het starten van een risicovolle onderneming of ervaring in een bepaalde sector. Daardoor kan de inbreng van venture capitalists doorslaggevend zijn voor het slagen van een onderneming. 

Venture capital-investeerders nemen in tegenstelling tot private equity-investeerders vaak een minderheidsbelang. Bij venture capital kan in verschillende fasen worden geïnvesteerd. In grote lijnen ziet dit er als volgt uit (van zeer vroege fase tot beursgang). 

Naast venture capital-investeerders zijn er ook Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) actief in Nederland. ROM's zijn op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgericht om Nederlandse regio’s economisch te ontwikkelen. Veel Nederlandse provincies hebben daarom hun eigen ROM. Zij streven niet alleen naar voldoende rendement, maar ook naar werkgelegenheid en de vestiging van innovatieve bedrijven in een bepaalde regio. Ook ondersteunen de ROM's start-ups in de coronacrisis. 

De overheid bevordert de groei van de venture capital sector ook door middel van vele leningen- en subsidieprogramma's gericht op fondsmanagers die een venture capital fonds willen opzetten en op onderningen die op zoek zijn naar start- en groeikapitaal. Meer informatie is te vinden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RvO).