Onderzoek


Rendement

Private equity en venture capital zijn risicovolle beleggingscategoriën met een gemiddeld hoog rendement. Hieronder volgt een overzicht van studies die dit bevestigen. 

Rendementspublicaties

Enkele zusterorganisaties van de NVP publiceren rapporten over het rendement van private equity en venture capital in hun markt. De belangrijkste daarvan zijn:

Deze publicaties zijn op dit moment de beste bron van data die vergelijkbaar is met de Nederlandse markt.

Daarnaast publiceert de Amerikaanse American Investment Council, AIC, verschillende rendementsstudies.

Thomson Reuters
De investment benchmarks/performance studie was een jaarlijks initiatief van Thomson Reuters Financial in samenwerking met EVCA en de nationale brancheverenigingen in Europa w.o. de NVP. In 2014 is de laatste editie verschenen en het project afgesloten.

Overige aanbieders

Er zijn verschillende partijen op de markt actief die data verschaffen over het rendement van private equity en venture capital. De meesten vereisen een betaald abonnement om data beschikbaar te krijgen. Enkele partijen zijn: